Срібнянський РС УДСНС України у Чернігівській області

Внесено зміни до Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

08-10-2018 | 12:44