29 травня 2012

 

Голові Срібнянської районної

державної адміністрації
 

(прізвище, ім’я, по-батькові заявника)
(адреса місця проживання заявника, електронна адреса, контактний телефон
)


 

ЗВЕРНЕННЯ

 

(пишеться в довільній формі з викладенням суті порушеного питання, зауваження, пропозиції, прохання, вимоги).

 

 

(дата)                                                              (підпис)