08 червня 2011

 

Додаток до Порядку
доступу до публічної інформації
в районній державній адміністрації

Форма запиту на інформацію

Голові районної державної адміністрації


 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ*

_______________________________
(ПІБ або назва юридичної особи, поштова 

_______________________________
(електронна) адреса, контактний телефон)
_______________________________
_______________________________

 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» прошу надати мені інформацію, можливість ознайомитися з

(необхідне підкреслити)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Відповідь прошу надати поштою / особисто / факсом / електронною поштою

(необхідне підкреслити)


 

_______________   ________________
(дата)   (підпис)

 

Запит подається до загального відділу апарату райдержадміністрації (к. 3). Відповідь на запит надається в терміни, встановлені ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

* Даний запит розроблений відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»