13 січня 2020

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН РОБОТИ ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН

У 2020 РОЦІ

 

 

ЗВІТ про роботу зі зверненнями громадян за І квартал 2020 року.doc

ЗВІТ про роботу зі зверненнями громадян за IІ квартал 2020 року.doc

Інформація про хід виконання

Указу Президента України від

7 лютого 2008 року №109/2008 та

№ 110/2008 щодо поліпшення стану

роботи із зверненнями громадян за

III квартал 2020 року

 

Відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Срібнянською районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування району здійснюються заходи, спрямовані на всебічний розгляд звернень громадян та оперативне вирішення порушених ними питань.

Посадовими особами районної державної адміністрації забезпечується можливість громадян району одержати детальну усну та письмову інформацію щодо порушених у зверненнях питань.

За III квартал 2020 року до районної державної адміністрації надійшло 3 письмових звернень громадян, надіслані обласною державною адміністрацією з Урядової гарячої лінії.

Основні питання, що порушувалися у зверненнях стосувалися земельних відносин, соціальної допомоги, карантинних заходів.

            Посадовими особами районної державної адміністрації здійснюється особистий прийом громадян відповідно до затверджених графіків. Ведуться журнали особистого прийому громадян. На особистому прийомі керівництва районної державної адміністрації надійшло 7 звернень (працевлаштування, надання соціальних послуг, та інші).    

Графіки прийому громадян керівництвом обласної та районної державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування доведені до мешканців району шляхом розміщення їх на дошках оголошень та на офіційних сайтах районної державної адміністрації, сільської та селищної рад.

З метою підвищення ефективності роботи районної державної адміністрації зі зверненнями громадян, об’єктивного та вчасного їх розгляду, згідно з вимогами чинного законодавства України за звітний період  керівництвом районної державної адміністрації та керівниками її структурних підрозділів, згідно затвердженого графіку, проведено 6 прямих телефонних ліній з населенням району.

На всі види звернень проведена відповідна робота, надані ґрунтовні відповіді та роз’яснення в установлені строки, згідно вимог діючого законодавства.

До органів місцевого самоврядування району (Срібнянської селищної та Васьковецької сільської рад) протягом звітного періоду надійшло 351 письмових звернень, на особистому прийомі (секретаря, в.о.старост селищної ради, голови та секретаря сільської ради,) – 650 звернень громадян.  Здебільшого громадяни зверталися з питаннями, що стосуються земельних відносин, соціального захисту, житлово-комунального господарства, та ін.

         Випадки притягнення до відповідальності посадових осіб за  недотримання вимог законодавства України з питань розгляду звернень громадян в Срібнянській районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування району за III квартал 2020 року відсутні.