30 серпня 2019

 

ПЛАН РОБОТИ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

НА 2019 РІК

 

 

Основні заходи служби у справах дітей на грудень 2019.doc

 

Основні заходи служби у справах дітей на листопад 2019.doc

 

Основні заходи служби у справах дітей на вересень 2019.doc

 

Основні заходи служби у справах дітей на серпень 2019.doc

 

Основні заходи служби у справах дітей на липень 2019.doc

 

Основні заходи служби у справах дітей на квітень 2019.doc

 

Основні заходи служби у справах дітей на березень 2019.doc

 

Основні заходи служби у справах дітей на лютий 2019.doc

 

Основні заходи служби у справах дітей  на січень 2019 року.doc

 

 

ПЛАН РОБОТИ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ НА 2019 РІК.doc

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

НА 2018 РІК

 

План роботи служби у справах дітей на 2018 рік.doc

 


 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

 

1. Реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей,  запобігання дитячій  безпритульності та бездоглядності та вчиненню дітьми правопорушень.

2. Розроблення і здійснення самостійно та разом з іншими структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян заходів, щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей.

3. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи, спрямованої на запобігання бездоглядності та правопорушенням серед них.

4. Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї.

5. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності.

6. Ведення Єдиного електронного банку дітей, які залишились без піклування батьків, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, сімей потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та Єдиного електронного банку дітей, які опинились в складних життєвих обставинах.

7. Ведення державної статистики щодо дітей.

8. Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх  соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові , запобігання дитячій бездоглядності та  безпритульності, профілактика правопорушень серед дітей на відповідній території.

 


 

НАПРЯМИ РОБОТИ СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

 

1. Організовує розроблення і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності  та безпритульності, вчиненню дітьми  правопорушень  на відповідній території.

2. Надає місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу і координує їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту дітей та профілактики правопорушень серед них.

3. Сприяє усиновленню, влаштуванню дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей.

4. Подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей та запобігання вчиненню ними правопорушень.

5. Забезпечує у межах своїх повноважень контроль за виконанням законодавства щодо соціального захисту дітей, запобігання вчиненню ними правопорушень і дотримання законодавства про працю дітей на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності.

6. Здійснює контроль за умовами утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування у сім’ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях.

7. Разом з відповідними структурними підрозділами місцевих органів виконавчої влади організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів.

8. Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, кримінальною міліцією у справах дітей заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу безпритульність та бездоглядність, запобігання вчинення дітьми правопорушень.

9. Розробляє і подає на розгляд районної державної адміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності.

10. Розглядає в установленому порядку звернення громадян.

11. Проводить інформаційно - роз’яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації.

12. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.