13 липня 2018

 

Основні завдання сектору містобудування та архітектури

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;
 • аналіз стану містобудування на території району, організація, розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;
 • координація діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексного  розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;
 • забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів, затвердженої містобудівної документації;
 • забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових та паркових пам’яток та історико-культурних ландшафтів.

 

Напрям роботи сектору у сфері містобудування та архітектури

 • бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури, подає  районній державній адміністрації пропозиції з цих питань;

 • готує пропозиції до формування Програми економічного і соціального розвитку району та проектів місцевого бюджету і подає їх на  розгляд до районної державної адміністрації;

 • веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території району, вносить пропозиції місцевим радам щодо необхідності розроблення та коригування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

 • розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції суб'єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією. Розробляє та подає до районної державної адміністрації висновки з цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість проводження на них запланованої містобудівної діяльності;

 • розробляє і подає виконавчим органам сільських, селищних  рад пропозиції щодо розміщення та будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об'єктів, створення інженерно-транспортної інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій;

 • розглядає і погоджує проекти конкретних об'єктів архітектури та надає замовникам висновки щодо їх затвердження;

 • координує на території району виконання науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування;

 • організовує в порядку, що встановлюється управлінням містобудування та архітектури обласної державної адміністрації, створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів ділянок будівництва об'єктів архітектури, підземних мереж і споруд, прив'язки будівель і споруд до ділянок будівництва, а також вирішення інших інженерних питань, проведення розмічувальних робіт (крім встановлення меж земельних ділянок у натурі), винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг; здійснює систематизацію зазначених матеріалів;

 • надає будівельний паспорт забудови земельної ділянки у порядку встановленому законодавством;

 • надає містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки у порядку встановленому законодавством та затверджує їх наказом сектору містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства;

 • погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об'єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами;

 • здійснює в установленому законодавством порядку державний архітектурно-будівельний контроль;

 • здійснює в межах своїх повноважень охорону, контроль за використанням пам'яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних ландшафтів;

 • надає забудовникам необхідну документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель у населених пунктах на території району, погоджує проекти забудови  і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель;

 • вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством  рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд;

 • організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

 • організовує ведення містобудівного кадастру населених пунктів по території району, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій,  поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;

 • створює і веде архів містобудівної документації, документів інспекції державного архітектурно-будівельного контролю, матеріалів містобудівного кадастру;

 • інформує населення через засоби масової інформації про розроблення містобудівних програм розвитку району розміщення найважливіших об’єктів архітектури, організовує їх громадське обговорення;

 • забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;

 • контролює діяльність виконавчих органів сільських, селищних рад з питань містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

 • бере участь у здійсненні державного контролю за використанням земель, визначених для містобудівних потреб, проведення грошової оцінки земель населених пунктів на території району;

 • сприяє впровадженню у проектах обєктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної перебудови та переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням  ресурсозберігаючих  технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;

 • координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ та організацій, які виконують інші послуги у сфері містобудування та архітектури;

 • виконує інші функції відповідно до законодавства.


Основні завдання сектору у сфері житлово-комунального господарства 

 • забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства на території району;
 • забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями що надають послуги у сфері житлово-комунального господарства, ритуальних, готельних, ремонтно-будівельних та інших послуг;
 • підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за їх додержанням.

      

 Напрям роботи сектору у сфері житлово-комунального господарства 

 • координує роботу, пов'язану з наданням населенню району житлово-комунальних послуг підприємствами – надавачами цих послуг незалежно від форми власності;

 • розробляє систему  заходів для забезпечення стабільної роботи  житлово-комунального господарства району в умовах надзвичайної ситуації і ліквідації її наслідків;

 • здійснює в межах своєї компетенції контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об'єктів;

 • вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії;

 • аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-комунального господарства та у разі потреби готує пропозиції щодо їх змін в установленому законодавством порядку;

 • розробляє пропозиції до проектів місцевих програм приватизації підприємств житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності;

 • сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об'єктів житлово-комунального господарства, здійснює контроль за їх будівництвом, бере участь у розробленні проектів благоустрою територій населених пунктів;

 • здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово- комунального господарства:

 • вживає заходів до поліпшення умов охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях житлово-комунального господарства на території району.