06 липня 2018

 

ЗВІТИ ПРО ОПРАЦЮВАННЯ ЗАПИТІВ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

В 2020 РОЦІ

Звіт про опрацювання запитів до публічної інформації за I квартал 2020 року.doc

Звіт про опрацювання запитів до публічної інформації за II квартал 2020 року.doc

ЗВІТИ ПРО ОПРАЦЮВАННЯ ЗАПИТІВ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

В 2019 РОЦІ

 

ЗВІТ про опрацювання запитів до публічної інформації за підсумками 2011-2019 років.doc

 

ЗВІТ про опрацювання запитів до публічної інформації за підсумками 2019 року.doc

 

ЗВІТ про опрацювання запитів до публічної інформації за ІV квартал 2019 року.doc

 

ЗВІТ про опрацювання запитів до публічної інформцаії за ІІІ квартал 2019 року.doc

 

ЗВІТ про опрацювання запитів до публічної інформації за ІІ квартал 2019 року.doc

 

ЗВІТ про опрацювання запитів до публічної інформації за І квартал 2019 року.doc

 

 

ЗВІТИ ПРО ОПРАЦЮВАННЯ ЗАПИТІВ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

В 2018 РОЦІ

 

Звіт доступ до публічної інформації за підсумками 2018 року.doc

 

Звіт про опрацювання запитів за ІV квартал 2018 року.doc

 

Звіт про опрацювання запитів за ІІІ квартал 2018 року.doc

 

Звіт про опрацювання запитів у І півріччі 2018 року.doc

 

Звіт публічна інформація за ІІ квартал 2018 року.doc

 

 

ЗВІТИ ПРО ОПРАЦЮВАННЯ ЗАПИТІВ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

В 2017 РОЦІ

 

Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію у ІІ кварталі 2017 року

 

Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію у І кварталі 2017 року

 

 

ЗВІТИ ПРО ОПРАЦЮВАННЯ ЗАПИТІВ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

В 2016 РОЦІЗвіт про опрацювання запитів на публічну інформацію у 2016 році

 

Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію у ІV кварталіі 2016 року

 

Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію у ІІІ кварталі 2016 року.

 

 

Звіт про опрацювання запитів на публічну інформацію у І півріччі 2016 року


У І півріччі 2016 року до районної державної адміністрації надійшло 140 запитів на публічну інформацію. Всі запити були зареєстровані у відділі діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації.
Із них отримано:
- поштою – 1;
- електронною поштою – 139.
За категорією запитувачів запити надійшли від:
- фізичних осіб (громадян) – 7;
- об'єднань громадян без статусу юридичної особи – ;
- юридичних осіб (у т.ч. від представників ЗМІ) – 133;
- надійшло як до розпорядника інформації – 137.
За видом запитувана інформація розподілилась на:
- правову –2;
- статистичну – 6;
- інформація про фізичну особу – 115;
- масова інформація– 12;
- соціологічна інформація – 5.
За результатами розгляду запитів:
- задоволено – 137 ;
- відмовлено відповідно до вимог частини 1 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» –3;
- надіслано належним розпорядникам інформації відповідно до вимог частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» – 3;
- опрацьовується в установленому порядку – .
Один запит був надісланий не за адресою й повернутий відправникові без його розгляду згідно п. 145 Інструкції з діловодства в Срібнянській районній державній адміністрації, затвердженої розпорядженням голови від 15 лютого 2012 року № 70.
Запити на отримання публічної інформації розглянуто у термін, передбачений Законом України від 13.01.11 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації».
Серед запитувачів, які надіслали найбільшу кількість інформаційних запитів до районної державної адміністрації, слід відзначити ГО «Суспільне око».

 

 

Звіт про результати розгляду запитів на інформацію за підсумками 2014 року


Якісно та ефективно забезпечувати право громадян на доступ до публічної інформації – один із ключових пріоритетів діяльності працівників районної державної адміністрації. Адже забезпечення прозорості та відкритості у взаємовідносинах з громадянами, рух влади назустріч суспільству є основою успіху в реалізації права громадян на доступ до публічної інформації.

З метою реалізації зазначеного права районною державною адміністрацією щоквартально здійснюється аналіз стану виконаня Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 лютого 2015 року № 39 «Про доступ до публічної інформації», проводиться робота щодо якісної підготовки та надання достовірної, точної та повної інформації за запитами на публічну інформацію.

Протягом 2014 року до районної державної адміністрації надійшов на розгляд 1 запит, скерований електронною поштою, що на 12 менше минулорічного показника. Запит розглянуто у термін, передбачений Законом України від 13.01.11 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації».

Запитувач звертався за інформацією щодо кількості закритих, перепрофільованих, а також таких, що припинили свою діяльність у районі, закладів освіти, медицини, культури. Зважаючи на чималий обсяг надання запитуваної інформації респондентами, було продовжено строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження згідно частини 4 ст. 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та одночасним повідомленням про це запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

Забезпечувався доступ до інформації щодо діяльності суб’єктів владних повноважень, порядок оприлюднення якої встановлено чинним законодавством, шляхом систематичного та оперативного оприлюднення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації. Прийнято розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 лютого 2015 року № 40 «Про організацію роботи щодо розміщення інформації на офіційному веб-сайті», в якому визначена орієнтовна тематика офіційного веб-сайту районної державної адміністрації.

Тенденція до зменшення кількості запитів на отримання публічної інформації свідчить про відкритість та прозорість діяльності органів державної влади.

З метою суворого дотримання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1983 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів, справ, видань та інших матеріальних носіїв інформації, які містять службову інформацію» головою районної державної адміністрації прийнято розпорядження від 09 грудня 2015 року № 295 «Про затвердження Інструкції з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію в районній державній адміністрації» та затверджено список працівників апарату районної державної адміністрації, які допускаються до роботи зі справами з грифом «Для службового користування».

Відповідальними працівниками районної державної адміністрації і надалі приділятиметься належна увага виконанню вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Забезпечується повноцінне функціонування системи електронного документообігу.

Усі вхідні документи, зареєстровані працівниками відділу діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації, передаються на розгляд керівництву через систему електронного документообігу у день надходження. Ведеться цілеспрямована підготовка керівництва районної державної адміністрації щодо встановлення правильності маршрутів розсилання та візування вхідних документів виконавцям через систему електронного документообігу та подальшої їх роботи з вихідною кореспонденцією.

Проблематичним питанням, що потребує нагального вирішення, залишається забезпеченння інформаційних зв'язків між всіма особами, що приймають рішення, за умови їхньої численності і територіальної роз'єднаності. А ще потрібно розставити пріоритети щодо конкретних завдань в умовах недостатнього фінансування.

*********************

Звіт про результати розгляду запитів на інформацію за підсумками 2013 року

На офіційному веб-сайті районної державної адміністрації розміщується інформація відповідно до ст.15 Закону про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності, структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм витрачання бюджетних коштів, перелік послуг та умови їх отримання послуг, з відповідними формами і зразками документів, та правила їх заповнення, перелік і контакти підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, а також їх керівників, загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку, порядок складання, подання запиту на інформацію, порядок оскарження рішень, нормативно-правові акти, прийняті розпорядником.

Розміщена та постійно оновлюється інформація відповідно до ст. 15 Закону про плани проведення та порядок денний відкритих засідань, механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси, розклад роботи та графік прийому громадян, вакансії, порядок та умови конкурсу на заміщення вакантних посад, місцезнаходження, поштова адреса, номери контактних телефонів керівництва, адреса електронної пошти для запитів, імена та контакти керівника установи, його заступників та керівників структурних підрозділів, нормативно-правові акти, в т.ч. ті, які прийняті розпорядником інформації, акти індивідуальної дії, прийняті розпорядником (крім внутрішньо організаційних), проекти рішень, що готуються до прийняття та підлягають обговоренню (розміщення не пізніше 20 робочих днів до дати прийняття), нормативно-правові засади діяльності установи, систему обліку публічної інформації. Форма отриманих 13 запитів (у період із 01.01.2013 по 17.12.2013) здебільшого у вигляді електронного, поштового зв’язку та особистісного характеру. Надання відповідей на запити громадян здійснюється протягом 1-5 робочих днів. Суб'єкти запитів – громадяни та юридичні особи. Запити приймалися з наступних видів інформації:

- інформація довідково-енциклопедичного характеру – 1;
- правова інформація – 4;
- статистична інформація – 5;
- соціологічна інформація – 3

У приміщенні районної державної адміністрації облаштовано місце для роботи із запитувачами, оформлено інформаційний стенд, де оприлюднено порядок доступу до публічної інформації, надані зразки форм запитів на отримання публічної інформації від фізичних та юридичних осіб, від об’єднання громадян без статусу юридичної особи, а також розроблена схема руху запиту на інформацію всередині органу влади.

Загальна кількість оприлюднених документів (розпоряджень) через систему обліку становить 253 одиниці.

 

Звіт про запити на публічну інформацію за період з 01.01.2013 по 13.08.2013


Доступ до публічної інформації в райдержадміністрації здійснюється відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», розпоряджень голови районної державної адміністрації від 09.06.2011 р. № 240 «Про доступ до публічної інформації» та від 25.02.2013 р. № 36 «Про організацію роботи щодо розміщення інформації на офіційному веб-сайті».

На офіційному веб-сайті районної державної адміністрації розміщується інформація відповідно до ст.15 Закону про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності, структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм витрачання бюджетних коштів, перелік послуг та умови їх отримання послуг, з відповідними формами і зразками документів, та правила їх заповнення, перелік і контакти підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, а також їх керівників.

Розміщена та постійно оновлюється інформація відповідно до ст. 15 Закону про плани проведення та порядок денний відкритих засідань, механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси, розклад роботи та графік прийому громадян, вакансії, порядок та умови конкурсу на заміщення вакантних посад, місцезнаходження, поштова адреса, номери контактних телефонів керівництва, адреса електронної пошти для запитів, імена та контакти керівника установи, його заступників та керівників структурних підрозділів,нормативно-правові акти, в т.ч. ті, які прийняті розпорядником інформації, акти індивідуальної дії, прийняті розпорядником (крім внутрішньо організаційних),проекти рішень, що готуються до прийняття та підлягають обговоренню (розміщення не пізніше 20 робочих днів до дати прийняття), нормативно-правові засади діяльності установи, систему обліку публічної інформації. Форма отриманих 10 запитів (у період із 01.01.2013 по 13.08.2013) здебільшого у вигляді електронного, поштового зв’язку та особистісного характеру. Надання відповідей на запити громадян здійснюється протягом 1-5 робочих днів. Суб'єкти запитів – громадяни та юридичні особи. У приміщенні районної державної адміністрації облаштовано місце для роботи із запитувачами, оформлено інформаційний стенд, де оприлюднено порядок доступу до публічної інформації, надані зразки форм запитів на отримання публічної інформації від фізичних та юридичних осіб, від об’єднання громадян без статусу юридичної особи, а також розроблена схема руху запиту на інформацію всередині органу влади.