20 серпня 2008

 

ЗАХОДИ ЩОДО МІНІМІЗАЦІЇ МОЖЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У 2020 РОЦІ

 

Заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців, осіб місцевого самоврядування за І квартал 2020 року.doc

Заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців, осіб місцевого самоврядування за ІI квартал 2020 року.doc

Про заходи  щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту

інтересів посадових  осіб та врегулювання в разі його виникнення за підсумками роботи І півріччя 2020 року

 

 

На виконання заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення, затверджені розпорядженням голови районної державної адміністрації від 15 березня 2018 року № 69 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 червня 2013 року № 140 «Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців та врегулювання у разі його виникнення», постійно уживаються заходи (далі – Заходи) щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів серед посадових осіб Срібнянської районної державної адміністрації.

Так, на виконання Заходів, проводиться роз'яснювальна робота щодо безумовного виконання вимог статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон)  щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Наголошується про те, що особи, уповноважені на виконання функцій держави, не можуть прямо чи опосередковано спонукати в будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч Закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

Звертається увага щодо повідомлення безпосереднього керівника, не пізніше наступного робочого дня, з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів.

   Безпосереднім керівникам осіб або керівникам органу, до повноважень яких належить звільнення/ініціювання звільнення з посад, надані роз’яснення  про те, що протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої їм особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймається рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляється відповідна особа.

   Проводиться роз’яснювальна робота про те, що у разі існування сумнівів щодо наявності конфлікту інтересів, особа зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до Міжрегіонального управління Нацдержслужби в м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях. У разі, якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених Законом. Якщо ж особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням, пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

Опрацьовано питання створення системи заходів, спрямованих на забезпечення обов’язкового повідомлення державними службовцями відомостей щодо близьких осіб, які працюють в одній сфері та можуть бути в безпосередньому підпорядкуванні, а в разі виникнення відповідних обставин негайного вжиття заходів щодо їх усунення.

Організовано роботу щодо запобігання конфлікту інтересів державних службовців під час розгляду звернень громадян, юридичних та фізичних осіб.

Забезпечено дотримання вимог чинного законодавства при проведенні спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

 Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, в обов’язковому порядку, попереджаються про установлені законодавством обмеження, які пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.

Акцентується увага щодо не вчинення дій та не прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, вжиття заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

На засіданні колегії районної державної адміністрації висвітлено питання про стан дотримання законодавства з питань запобігання та виявлення корупції в Срібнянській районній державній адміністрації за підсумками роботи                         І півріччя 2020 року, де звітувалося, у тому числі, про проведені заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів посадових  осіб та врегулювання в разі його виникнення.

Протягом звітного періоду випадків конфлікту інтересів посадових осіб районної державної адміністрації не виникало.

 

Про заходи  щодо мінімізації

можливості виникнення конфлікту інтересів посадових  осіб та

врегулювання в разі його виникнення за підсумками  роботи 2020 року

 

 

На виконання заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення, затверджені розпорядженням голови районної державної адміністрації від 15 березня 2018 року № 69 «Про внесення змін до розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 червня 2013 року № 140 «Про заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців та врегулювання у разі його виникнення», постійно уживаються заходи (далі – Заходи) щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів серед посадових осіб Срібнянської районної державної адміністрації.

Так, на виконання Заходів, проводиться роз'яснювальна робота щодо безумовного виконання вимог статті 28 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон)  щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

Наголошується про те, що особи, уповноважені на виконання функцій держави, не можуть прямо чи опосередковано спонукати в будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч Закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

Звертається увага щодо повідомлення безпосереднього керівника, не пізніше наступного робочого дня, з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів.

   Безпосереднім керівникам осіб або керівникам органу, до повноважень яких належить звільнення/ініціювання звільнення з посад, надані роз’яснення  про те, що протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої їм особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймається рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляється відповідна особа.

   Проводиться роз’яснювальна робота про те, що у разі існування сумнівів щодо наявності конфлікту інтересів, особа зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до Міжрегіонального управління Нацдержслужби в м. Києві, Київській, Чернігівській та Черкаській областях. У разі, якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених Законом. Якщо ж особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням, пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

Опрацьовано питання створення системи заходів, спрямованих на забезпечення обов’язкового повідомлення державними службовцями відомостей щодо близьких осіб, які працюють в одній сфері та можуть бути в безпосередньому підпорядкуванні, а в разі виникнення відповідних обставин негайного вжиття заходів щодо їх усунення.

Організовано роботу щодо запобігання конфлікту інтересів державних службовців під час розгляду звернень громадян, юридичних та фізичних осіб.

Забезпечено дотримання вимог чинного законодавства при проведенні спеціальної перевірки осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

 Особи, які претендують на зайняття посад державних службовців, в обов’язковому порядку, попереджаються про установлені законодавством обмеження, які пов'язані з прийняттям на державну службу та її проходженням.

Акцентується увага щодо не вчинення дій та не прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів, вжиття заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

На засіданні колегії районної державної адміністрації висвітлено питання про стан дотримання законодавства з питань запобігання та виявлення корупції в Срібнянській районній державній адміністрації за підсумками роботи                          2020 року, де звітувалося, у тому числі, про проведені заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів посадових осіб та врегулювання в разі його виникнення.

Протягом 2020 року випадків конфлікту інтересів посадових осіб районної державної адміністрації не виникало.

 

 

 

 

ЗАХОДИ ЩОДО МІНІМІЗАЦІЇ МОЖЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У 2019 РОЦІ

 

Заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців, осіб місцевого самоврядування за ІV квартал 2019 року.doc

 

Заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців, осіб місцевого самоврядування за ІІІ квартал 2019 року.doc

 

Заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців, осіб місцевого самоврядування за ІІ квартал 2019 року.doc

 

Заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців, осіб місцевого самоврядування за І квартал 2019 року.doc

 

 

ЗАХОДИ ЩОДО МІНІМІЗАЦІЇ МОЖЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ У 2018 РОЦІ

Заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців, осіб місцевого самоврядування Срібнянського району та його врегулювання в разі виникнення за ІV квартал 2018 року.doc

 

Заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів державних службовців, осіб місцевого самоврядування Срібнянського району та його врегулювання в разі виникнення станом на вересень 2018 року.doc

 

Антикорупційна програма обласної державної адміністрації на 2018 рік.doc

 

Пам_ятка державному службовцю про декларування.doc