06 вересня 2016

 

Інформація про роботу відділу персоніфікованого обліку пільгової категорії населення за січень - травень  2018 року

 

Станом на 01.06.2018 року в управлінні праці та соціального захисту населення знаходиться на обліку  3150 осіб, які мають право на пільги.

Протягом звітного періоду  надано пільг особам, які мають право на пільги на 1688,1 тис. грн. в тому числі:

 • житлово-комунальні послуги –      1492,9 тис.грн.;
 • тверде паливо та скраплений газ  - 195,2  тис.грн.

Нараховано готівку на тверде паливо 125 пільговикам та на скраплений газ 32 пільговикам. Профінансовано районним фінансовим управлінням за надані пільги  у звітному році на суму 1049,3 тис. грн.

Профінансована заборгованість минулих років 1049,3 тис.грн.  Поточна заборгованість станом на 01.06.2018 р. – 638,8 тис.грн у тому числі:

 • природний газ –          452,8   тис. грн. ;
 • електроенергія -            44,4   тис.грн;
 • водопостачання              4,2  тис. грн.;
 • водовідведення               2,3  тис. грн.;
 • опалення          -              0,4  тис. грн.;
 • тверде паливо та скраплений газ – 134,7 тис.грн.;

Крім цього надана пільга на послуги зв’язку 136 пільговикам за рахунок місцевого бюджету. Заборгованості немає.

Проведена виплата на проїзд 4-м хворим на ниркову недостатність  за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Здійснена виплату разової грошової допомоги до 9 Травня, передбаченої Законом України” „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” 444 ветеранам війни. 

Виплачена щомісячна матеріальна допомога матері загиблого учасника АТО за рахунок коштів обласного бюджету та допомогу до Дня матері.

 


Пільги у 2016 році

Законом України «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України» у грудні внесено зміни до ряду Законів України в частині надання пільг з оплати за житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку, на придбання твердого палива, скрапленого газу з урахуванням рівня доходів сім’ї пільговика (якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу).
Ці зміни набрали чинність з 1 липня 2015 року.
Залишено без змін порядок надання пільг таким категоріям громадян:

 • інвалідам війни;
 • учасникам бойових дій;
 • інвалідам армії;
 • реабілітованим громадянам;
 • ветеранам військової служби, органів внутрішніх справ, їх вдовам;
 • чорнобильцям 1 та 2 категорій;

З урахуванням доходів сім’ї пільговика мають надаватися пільги громадянам таких категорій:

 • учасникам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
 • особам, які мають особливі заслуги та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною; вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
 • жертвам нацистських переслідувань;
 • дітям війни;
 • особам, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції, особам начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, служби цивільного захисту;
 • дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, загиблих або померлих, у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні;
 • особам, звільненим зі служби цивільного захисту, за віком , через хворобу або за вислугою років, а також тим, які стали інвалідами під час виконання службових обов’язків;
 • батькам та членам сімей осіб рядового і начальницького складу служби цивільного захисту, які загинули (померли), зникли безвісти під час виконання службових обов’язків;
 • дружинам (чоловікам) та опікунам (на час опікунства) дітей померлих громадян, з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС категорії 3, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою;
 • сім’ям, які мають дитину – інваліда, інвалідність якої пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи;

Звертаємо увагу !!!
Членами сім’ї пільговика під час підтвердження права на пільги з безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів та зубопротезування відповідно до Закону України ”Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” вважаються:

 • дружина (чоловік); н
 • еповнолітні діти (до 18 років);
 • батько, мати дитини-пільговика. (Згідно з Постановою КМ № 36 від 27.01.2016)

* пенсіонерам, які раніше працювали педагогічними, медичними та фармацевтичними працівниками, працювали у бібліотеках, у сфері захисту рослин у сільській місцевості і селищах міського типу і проживають у них (відповідно до Законів України "Про освіту", "Про захист рослин" "Про бібліотеки і бібліотечну справу", «Про культуру», Основ законодавства України про охорону здоров'я);
* багатодітним сім’ям , дитячим будинкам сімейного типу та прийомним сім’ям , в яких не менше року проживають троє або більше дітей , враховуючи тих над якими встановлено опіку чи піклування.
Необхідно звернути увагу, що розмір знижки по оплаті за послуги (25%, 50%, 100%) або для придбання твердого палива і скрапленого газу залишається незмінним, але визначається право особи на пільги.
2016 року величина доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу, становить 1930 грн. Якщо середньомісячний сукупний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує зазначену величину, то особа має право на пільги.
Постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.15 № 389 затверджено "Порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї ".

Порядок визначає види доходів пільговика та членів його сім'ї, які враховуються при визначенні права пільговика на отримання пільг, а саме нараховані :

 1. пенсія;
 2. заробітна плата;
 3. грошове забезпечення;
 4. стипендія;
 5. соціальна допомога (крім частини допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частини допомоги при усиновленні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, допомоги на поховання, одноразової допомоги, яка надається відповідно до законодавства або за рішеннями органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, організацій незалежно від форми власності);
 6. доходи від підприємницької діяльності.

До членів сім»ї пільговика при наданні пільг належать особи , на яких поширюються пільги : дружина (чоловік); їх неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням пільговика та проживає разом з ним.
Пільговики, до сукупного доходу сім’ї яких входять доходи, визначені Порядком (крім пенсії та соціальної допомоги), або до складу сім’ї яких входять працездатні особи, подають до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення декларацію про доходи сім’ї пільговика за встановленою формою, а також довідки про доходи свої та членів сім’ї (крім довідок про розмір пенсії та соціальної допомоги) за шість місяців, що передують місяцю звернення, або документи, що підтверджують відсутність доходів за такий період.
Управління соціального захисту населення райдержадміністрацій, міських (міст обласного значення) рад визначають середньомісячний сукупний дохід сім’ї в розрахунку на одну особу та визначають право особи на пільги. Після цього подають списки осіб, які мають право на пільги, організаціям , що надають житлово-комунальні послуги, послуги зв’язку , а також надають в установленому порядку пільги готівкою для придбання твердого палива і скрапленого газу.
Підприємства-постачальники житлово-комунальних, телекомунікаційних послуг надають протягом шести місяців пільги особам, зазначеним у списках.


У разі коли середньомісячний дохід сім’ї пільговика в розрахунку на одну особу перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу (1930 грн.), управління соціального захисту населення письмово інформує пільговиків про те, що вони не мають права на отримання пільг.
У разі зменшення доходу сім’ї пільговик має право звернутися до управління для визначення права на отримання пільг з місяця звернення, при цьому подати декларацію про доходи свої та членів сім»ї за попередні шість місяців.
Органи соціального захисту населення мають право робити запити та отримувати від територіальних органів ДФС, інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для перевірки достовірності даних, отриманих від пільговиків.

Надання пільг припиняється:

 • якщо пільговиком приховано або навмисно подано недостовірні дані про доходи будь-кого із членів сім’ї пільговика, що вплинуло на визначення права на пільги, — з місяця, в якому виявлено порушення;
 • за заявою пільговика — з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Сума пільги, перерахованої (виплаченої) надміру внаслідок свідомого подання пільговиком документів з недостовірними відомостями, повертається ним на вимогу органу соціального захисту населення.
Звертаємо увагу, що ті громадяни, яким не визначено право на отримання пільг з урахуванням доходу сім`ї, можуть звернутись до управління соціального захисту населення за місцем проживання за призначенням житлової субсидії.

Завантажити форму декларації для оформлення пільг