03 жовтня 2008

 

 

Важливою ланкою в економіці є середнє та мале підприємництво, яке являється невід`ємним елементом конкурентного механізму, дає ринковій економіці гнучкість, мобілізує фінансові і виробничі ресурси, вирішує проблему зайнятості та інші соціальні проблеми.

На сьогодні на  території району господарська діяльність здійснюється двома середніми підприємствами (СТОВ "Батьківщина" та ТОВ "Обрій") та 17 малими підприємствами, а також 189 фізичними особами-підприємцями.

За 6 місяців поточного року до місцевих бюджетів від діяльності суб'єктів середнього підприємництва надійшло 13661,7 тис. грн. надходжень, що становить 53,4 % від загальної суми надходжень та 2169,8 тис. грн. від діяльності суб'єктів малого підприємництва (юридичних і фізичних осіб), що становить 8,5 % від загальної суми надходжень.

 

 


У районі станом на 01.01.2019 налічується 10 фермерських господарств. 

Кількість суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб становить 178.

Суб’єктів підприємницької діяльності юридичних осіб – 17.

Суб'єктів середнього підприємництва (юридичних осіб) – 2.

 


У районі станом на 01.10.2018 налічується 10 фермерських господарств. Кількість суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб становить 175. Суб’єктів підприємницької діяльності юридичних осіб – 17. Суб'єктів середнього підприємництва (юридичних осіб) – 2.


 

У районі станом на 01.09.2018 налічується 10 фермерських господарств.

Кількість суб'єктів підприємницької діяльності фізичних осіб становить

175. Суб’єктів підприємницької діяльності юридичних осіб – 17. Суб'єктів середнього підприємництва (юридичних осіб) – 2.

 


Станом на 01.07.2018 року суб'єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб налічується 175, суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб - 17. Кількість суб'єктів середнього підприємництва (юридичних осіб) – 2. Фермерських господарств в районі 10.

За І півріччя поточного року до місцевого бюджету від діяльності суб'єктів середнього підприємництва надійшло 15726 тис. грн. надходжень та 2041 тис. грн. від діяльності суб'єктів малого підприємництва (юридичних і фізичних осіб).

Для підвищення конкурентноздатності безробітних громадян на ринку праці протягом І півріччя 2018 року проведено професійне навчання, підготовку та підвищення кваліфікації 9 безробітних, в т. ч. 9 безробітних шляхом стажування на підприємствах.

З метою підтримки підприємницьких ініціатив незайнятих громадян надано 1 індивідуальну консультацію з питань само зайнятості та організації власної справи.

Як і в попередні роки, розповсюдженість підприємництва на території району залишається нерівномірною. Більшість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб зосереджена на території Срібнянської селищної ради. На низькому рівні залишаються надання послуг населенню і особливо в малочисельних та віддалених населених пунктах.

 


 

Станом на 01.04.2018 року суб'єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб налічується 172, суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб – 17. Кількість суб'єктів середнього підприємництва (юридичних осіб) – 2. Фермерських господарств в районі 10.

Для підвищення конкурентноздатності безробітних громадян на ринку праці протягом І кварталу 2018 року проведено професійне навчання, підготовку та підвищення кваліфікації 3 безробітних, в т. ч. 3 безробітних шляхом стажування на підприємствах.

В районі діє відділ надання адміністративних послуг та державної реєстрації. За звітний період відділом надано 1362 послуги, в тому числі 198 послуг відділу держгеокадастру у Срібнянському районі,  4 послуги сектору архітектури та містобудування, 1160 послуг відділу державної реєстрації.

Як і в попередні роки, розповсюдженість підприємництва на території району залишається нерівномірною. Більшість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб зосереджена на території Срібнянської селищної ради.

 


 

Станом на 01.07.2016 року кількість суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб становить – 215. Кількість суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб становить 17 суб'єктів підприємницької діяльності. Кількість суб'єктів середнього підприємництва (юридичних осіб) – 4. Фермерських господарств в районі налічується 11.

Як і в попередні роки, розповсюдженість підприємництва на території району залишається нерівномірною. Більшість зареєстрованих суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб зосереджена на території Срібнянської селищної ради. На низькому рівні залишаються надання послуг населенню і особливо в малочисельних та віддалених населених пунктах.

Основні показники стану розвитку та підтримки МСП на місцевому рівні