back

Вживаються заходи щодо усунення можливих корупційних ризиків

09 жовтня 2019

 

На виконання доручення першого заступника голови обласної державної адміністрації №02-05/5527 від 13.06.2017 року, забезпечено належну роботу комісії з оцінки корупційних ризиків у районній державній адміністрації щодо виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків в діяльності посадових осіб районної державної адміністрації, яка працює згідно робочого плану.

Уповноваженою особою з питань запобігання корупції в районній державній адміністрації, на постійній основі, запроваджено систему правової освіти посадових осіб у сфері антикорупційного законодавства. В межах компетенції, надається методична та консультаційна допомога щодо запобігання корупції та усунення можливих корупційних ризиків.

 

Особлива увага приділяється безумовному виконанню статей 22-27 Закону України «Про запобігання корупції».

Посадових осіб апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації доведено до відома щодо заборони використання своїх службових повноважень або свого становища та пов’язаних з цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі, використання будь-якого державного чи комунального майна або коштів у приватних інтересах.

 

Наголошено про обмеження щодо одержання подарунків посадовими особами безпосередньо або через інших осіб, та невідкладне вжиття відповідних заходів у разі надходження пропозицій щодо неправомірної вигоди або подарунка.

Уповноваженою особою, проводиться перевірка відповідності проектів розпоряджень голови, першого заступника голови, наказів керівника апарату районної державної адміністрації щодо дотримання антикорупційного законодавства в частині виявлення і усунення чинників, які могли б мати ризики вчинення корупційних правопорушень.

За результатами здійснення зовнішнього контролю щодо матеріального стимулювання працівників структурних підрозділів публічного права районної державної адміністрації, готуються відповідні висновки, в яких аналізується установлений порядок надання та розміри премій та надбавок за інтенсивність праці, відповідно чинного законодавства, процедура погодження установлення премій та надбавок за інтенсивність праці із суб’єктом призначення – головою районної державної адміністрації.        

 

Ознайомлено про обмеження спільної роботи близьких осіб у частині неможливості мати в прямому підпорядкуванні близьких їм осіб або бути прямо підпорядкованими в зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.

Особи, які претендують на зайняття посад у районній державній адміністрації, зобов’язані повідомити керівництво про працюючих у цьому органі близьких їм осіб. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої статті 27 Закону України «Про запобігання корупції», відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк.

 

Якщо в зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний термін з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування.

У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади.

 

Унеможливлено неправомірне сприяння призначенню особи на посаду. Вступ на державну службу здійснюється шляхом призначення за результатами конкурсного відбору. Ведеться детальне документування рішення конкурсної комісії.

Матеріали кандидатів про призначення на посади державної служби направляються до відповідних інстанцій для проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців районної державної адміністрації відповідно до статей 56, 57, 58 Закону України «Про запобігання корупції» та «Порядку проведення спеціальної перевірки» затвердженого Указом Президента України від 14 жовтня 2014 року № 1700-VI.

 

Ознайомлено про обмеження щодо сумісництва та суміщення проходження державної служби з іншими видами діяльності.

Протягом звітного періоду випадків виникнення корупційних ризиків у районній державній адміністрації не було.