back

Щодо впровадження систем раннього виявлення на території Срібнянського району

23 липня 2018

 

Для зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій, загибелі або нанесення шкоди життю та здоров’ю людей, статтею 53 Кодексу цивільного захисту України встановлено вимогу щодо обов’язкового улаштування на всіх об’єктах підвищеної небезпеки систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення.

Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення це системи, у яких суміщено автоматичні процеси виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій, спостереження та оброблення інформації щодо поточного стану об’єктів та будівель, інженерних споруд, мереж, розташованих на територіях з ризиком прояву небезпечних процесів, оперативне надання фактичної та прогнозованої інформації, а також оповіщення працівників та керівника об’єкта, відповідальних за стан техногенної безпеки, посадових осіб органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та населення.

У якості джерел первинної інформації для систем, як правило, використовують технологічні датчики, сигналізатори промислової автоматики, що входять до складу систем протиаварійного захисту та автоматизованих систем керування технологічними процесами.

Первинною (вихідною) інформацією для виявлення системою ознак загрози виникнення надзвичайних ситуацій та визначення можливих сценаріїв їх розвитку є дані щодо:

  • концентрації у повітрі вибухонебезпечних речовин та сумішей;
  • кількості вибухопожежонебезпечних речовин у резервуарах, ємкостях, апаратах;
  • наявності витоку вибухопожежонебезпечних речовин;
  • тиску та температури вибухонебезпечних речовин і газоподібних сумішей у трубопроводах, резервуарах, ємкостях, апаратах;
  • деформації, осідань та горизонтальних зміщень елементів будівель та споруд;
  • цілісності та відносних змін значень геометричних параметрів (горизонтальних, вертикальних, кутових) основ фундаментів, несучих конструкцій та вузлів їх з’єднань;
  • потужності іонізуючого випромінювання, рівня забруднення навколишнього середовища радіоактивними речовинами.

                Слід зазначити, що відсутність автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення різко підвищує ризик виникнення надзвичайних ситуацій з непередбаченими наслідками, не дозволяє вчасно вжити превентивних заходів на стадії розвитку аварійної ситуації, запобігти переходу на вищі рівні небезпеки, що може призвести за певних умов до катастрофічних наслідків.

          На даний час на об’єктах підвищеної небезпеки Срібнянського району не впроваджено жодної системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення людей у разі їх виникнення,  та  дане питання залишається не вирішеним.

В.О. Фесенко

Начальник Срібнянського РС Управління

ДСНС України у Чернігівській області