Срібнянська РДА
Анонси

Я МАЮ ПРАВО


Назад

Щодо вимог Положення про розробку інструкцій з охорони праці


З 21 червня 2017 року, після внесення змін, у новій редакції діє Положення про розробку інструкцій з охорони праці. Вимоги цього Положення поширюються на всіх юридичних та фізичних осіб, які відповідно до законодавства використовують найману працю. Це Положення встановлює вимоги до змісту, побудови і викладення інструкцій з охорони праці, що діють в межах підприємства, установи, організації.
Кожній інструкції присвоюються назва і скорочене позначення (код, порядковий номер). В інструкціях зазначаються загальні положення щодо охорони праці, організаційні та технічні вимоги безпеки. . Інструкції мають складатися з таких розділів: "Загальні положення", "Вимоги безпеки перед початком роботи", "Вимоги безпеки під час роботи", "Вимоги безпеки після закінчення роботи", "Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях". За необхідності інструкції можуть містити й інші розділи, а також передбачатись розділ "Додатки", у якому наводиться перелік нормативно-правових актів з охорони праці, на підставі яких розроблено інструкцію.
Текст інструкції має бути стислим, зрозумілим, конкретним (без можливості різного тлумачення). Інструкції розробляються, узгоджуються і затверджуються згідно з Порядком опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затвердженим наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 21 грудня 1993 року N 132, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 07 лютого 1994 року за N 20/229 та з урахуванням вимог цього Положення.
Інструкція є актом з охорони праці підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та видів їх діяльності, що містить обов'язкові для дотримання працівниками вимоги з охорони праці. Адже, як показує аналіз нещасних випадків на виробництві, які зареєстровані робочими органами виконавчої дирекції Фонду в Чернігівській області, то найбільше нещасних випадків стається з організаційних причин, близько 57 відсотків від загальної кількості(!), з них невиконання вимог інструкцій з охорони праці склало 25 відсотків.
Не виконуються вимоги безпеки під час експлуатації обладнання, устаткування, машин, механізмів, що прописані в інструкціях. З цих причин сталися 7,1% від всіх нещасних випадків.
Потрібно вказати на те, що не завжди інструкції з охорони праці досконалі. Деякі з них мають зауваження щодо змісту в тому чи іншому розділі, деякі з них несвоєчасно переглядаються. В 2017 році підприємствам, організаціям та приватним підприємцям Срібнянського району, для покращення роботи в цьому напрямку, 10 разів надавалася допомога у розробленні даних нормативних актів з охорони праці та 10 разів проводилися консультації. Досвід останніх років показує, що для запобігання травматизму необхідно мати більш досконалий підхід до розроблення нормативних актів, інструкцій інструкцій з охорони праці та інших організаційних заходів.

НазадІнтерактивна інвестиційна мапа України16 Червня 2018 14:47
08 Травня 2018 12:48
05 Березня 2018 14:27
31 Січня 2018 10:56
28 Грудня 2017 16:01
06 Грудня 2017 14:37
16 Листопада 2017 15:34
13 Листопада 2017 11:42
17 Жовтня 2017 12:24
28 Серпня 2017 16:13

Чи вплинула на Вас фінансова криза?