Срібнянська РДА
Анонси

Про стан та заходи щодо поліпшення боротьби зі злочинністю та корупцією в районі

Назад

Заходи, розроблені Срібнянською районною державною адміністрацією для попередження злочинності та корупції у 2014 році


Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 31 грудня 2013 року № 282 затверджено план заходів щодо запобігання проявам корупції в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування району на 2014 рік. Згідно із затвердженим планом, керівниками органів виконавчої влади та місцевого самоврядування вживаються заходи щодо:

1)ознайомлення із вимогами Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» працівників, які одержують заробітну плату за рахунок державного чи місцевих бюджетів;

2)ознайомлення претендентів на посади державної служби з обмеженнями щодо прийняття на держслужбу та її проходженням, встановленими Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції»;

3)недопущення у місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування роботи близьких осіб у безпосередньому підпорядкуванні або безпосередньо підпорядкованими у зв'язку з виконанням повноважень близькими їм особами;

4)забезпечення дотримання державними службовцями всіх категорій обмежень, встановлених статтями 12 і 16 Закону України «Про державну службу», та розділом 2 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

5)недопущення виникнення конфліктів інтересів та урегулювання їх у разі виникнення у процесі здійснення посадових обов'язків державними службовцями та посадовими особами;

6)недопущення отримання органами виконавчої влади та місцевого самоврядування від фізичних, юридичних осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами або чинними міжнародними договорами України;

7)недопущення прийняття на посади державної служби та місцевого самоврядування осіб, притягнутих до відповідальності за корупційне правопорушення, стосовно яких судом прийнято рішення щодо заборони займатися діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, або такою, що прирівнюється до цієї діяльності або інше, передбачене законом.

Районною державною адміністрацією спільно з правоохоронними органами РВ УМВС в Чернігівській області, прокуратурою, районним судом проаналізовано заходи, що вживаються для дотримання державними службовцями вимог Закону України «Про боротьбу з корупцією». Контроль за їх виконанням здійснюється на засіданнях колегій районної державної адміністрації та координаційних нарадах.

З метою забезпечення ефективної реалізації державної політки у сфері профілактики злочинності та правопорушень шляхом розроблення та здійснення комплексу заходів, спрямованих на усунення причин та умов учинення протиправних діянь, а також налагодження дієвої співпраці правоохоронних органів та місцевих органів виконавчої влади в зазначеній сфері на засіданні 24 сесії районної ради шостого скликання було затверджено комплексну програму профілактики правопорушень на 2014-2016 роки.

В районі існує тісна і постійна взаємодія підрозділів правоохоронних органів. Спільними зусиллями вживаються дієві заходи, спрямовані на викриття корупційних діянь передусім у ланках державної влади, органах місцевого самоврядування з притягненням відповідальних осіб, винних в їх вчиненні, до відповідальності. Проводяться оперативно–профілактичні заходи по боротьбі з контрабандою, легалізацією коштів, одержаних злочинним шляхом за рахунок перевірок фінансово-господарської діяльності підприємств та підприємців. Питання протидії організованій злочинності і корупції регулярно висвітлюється в районній газеті. Вживаються заходи щодо вивчення, узагальнення і розповсюдження передового досвіду роботи правоохоронних органів та інших відомств з питань профілактики злочинності

***************


Про стан дотримання законодавства з питань державної служби та протидії корупції в органах державної влади в районі за підсумками І півріччя 2012 року

***************


Про стан та заходи щодо покращення боротьби зі злочинністю та корупцією в районі

НазадІнтерактивна інвестиційна мапа України
06 Грудня 2017 14:37
16 Листопада 2017 15:34
13 Листопада 2017 11:42
17 Жовтня 2017 12:24
28 Серпня 2017 16:13

Чи вплинула на Вас фінансова криза?