Срібнянська РДА
  Анонси
   
   
   
   
   
   
   
   
   


  Я МАЮ ПРАВО

  Оприлюднення проектів регуляторних актів

  Назад  Про організацію громадських робіт у 2017 році.doc Розпорядження голови Срібнянської районної державної адміністрації №404 від 15 грудня 2015 року "Про організацію громадських робіт у 2016 році"
  Додаток до Розпорядження голови Срібнянської районної державної адміністрації №404


  Розпорядження голови Срібнянської районної державної адміністрації "Про створення Центру надання адміністративних послуг Срібнянської районної державної адміністрації"

  ПОЛОЖЕННЯ про центр надання адміністративних послуг Срібнянської районної державної адміністрації

  РЕГЛАМЕНТ центру надання адміністративних послуг Срібнянської районної державної адміністрації

  Проект розпорядження "Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів"

  Аналіз регуляторного впливу регуляторного акта проекту розпорядження Срібнянської районної державної адміністрації «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів»

  Проект розпорядження голови Срібнянської районної державної адміністрації "Про визначення переліку aдміністративних послуг,що надаються через Центр надання адміністративних послуг Срібнянської районної державної адміністрації"

  Перелік адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг Срібнянської районної державної адміністрації

  Аналіз регуляторного впливу регуляторного акта проекту розпорядження Срібнянської районної державної адміністрації «Про визначення переліку адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг Срібнянської районної державної адміністрації»  Проект

  УКРАЇНА


  Срiбнянська районна державна адмiнiстрацiя Чернігівської області


  Р О З П О Р Я Д Ж Е H H Я


  від " " 2009 року №
  смт. Срібне


  Про бронювання робочих місць
  для осіб, які потребують соціального
  захисту на 2010 рік  У відповідності до статей 5 та 20 Закону України "Про зайнятість населення", ст. 25 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності», керуючись Положенням щодо застосування Закону України «Про зайнятість населення»:

  1. Затвердити план бронювання робочих місць для осіб, які потребують соціального захисту на 2010 рік (додається).

  2. Районному центру зайнятості (Пух О. М.), відділу освіти райдержадміністрації (Семенку А. М.), сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю (СТОВ) «Батьківщина» (Дмитренку О. М.), товариству з обмеженою відповідальністю (ТОВ) «Обрій» (Мостовому В. М.), Срібнянській філії "Райавтодор" (Богомазу А. В.), Срібнянський центральній районній лікарні (Діденку М. П.), Сокиринському професійному аграрному ліцею (ПАЛ) (Купрієнку М. П.), Дігтярівському професійному аграрному ліцею (ПАЛ) (Хітренку М. В.) забезпечити виконання плану бронювання робочих місць та у строки до 15 липня 2010 року та 15 січня 2011 року письмово інформувати районну державну адміністрацію про його виконання.
  3.Керівникам підприємств, організацій, установ - Семенку А. М., Дмитренку О. М., Мостовому В. М., Богомазу А. В., Діденку М. П., Купрієнку М. П., Хітренку М. В. - не допускати необґрунтованих відмов при працевлаштуванні громадян, які потребують соціального захисту в межах встановленої броні на 2010 рік.
  4. Начальнику юридичного відділу апарату Срібнянської районної державної адміністрації Денисенко В. О. протягом 5 днів подати розпорядження на державну реєстрацію до Срібнянського районного управління юстиції.
  5. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на т.в.о. першого заступника голови райдержадміністрації Петрусенка П. О.

  Голова райдержадміністрації В. М. Косенко  Додаток
  Затверджено
  розпорядження голови районної державної адміністрації
  від " " 2009 р. №

  План бронювання робочих місць для осіб, які потребують соціального захисту на 2009 рік

  Назва підприємства Всього робочих місць жінки, які мають дітей до 6 років, одинокі матері з дітьми до 14 років або дітьми-інвалідами молодь, яка закінчила ЗОШ, вищі навчальні заклади професійні навчально-виховні заклади та якій надається перше робоче місце молодь, яка залишилася без піклування батьків (сироти) молодь, яка звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби та якій надається перше робоче місце молодь, якій виповнилося 15 років і яка, як вийняток, може прийматися на роботу особи передпенсійного віку (чоловіки по досягненню 58 років, жінки - 53 років) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування
  Всього по району 9 4 3 0 1 0 1 0
  Відділ освіти 1 - 1 - - - - -
  СТОВ "Батьківщина" 3 - 2 - - - 1 -
  ТОВ "Обрій" 1 1 - - - - - -
  Срібнянська філія "Райавтодору" 1 - - - 1 - - -
  Срібнянська районна лікарня 1 1 - - - - - -
  Сокиринський агроліцей 1 1 - - - - - -
  Дігтярівський агроліцей 1 1 - - - - - -

  Заступник голови, керівник апарату райдержадміністрації Н. Г. Бондаренко


  Аналіз регуляторного впливу розпорядження голови Срібнянської районної державної адміністрації „Про бронювання робочих місць для осіб, які потребують соціального захисту на 2010 рік ”

  Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 року № 1160-ІV, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308, та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту розпорядження райдержадміністрації „Про бронювання робочих місць для осіб, які потребують соціального захисту на 2010 рік”.

  Проблема – чинне регулювання не забезпечує ефективності працевлаштування окремих категорій незайнятого населення району.

  1. Визначення проблем

  Проблемою, на вирішення якої спрямована дія даного розпорядження райдержадміністрації, є недостатня ймовірність самостійного працевлаштування соціально незахищеної категорії громадян.

  2. Цілі державного регулювання

  Основною метою даного регулювання є виконання Закону України „Про зайнятість населення”, „Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року №578 зі змінами і доповненнями, забезпечення ефективного працевлаштування працездатних громадян у працездатному віці, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

  Цілями регулювання є створення додаткових робочих місць для працевлаштування 9 осіб квотної категорії, в т.ч.:
  - жінки, які мають дітей до 6 років, одинокі матері з дітьми до 14 років або дітьми-інвалідами – 4;
  - молодь, яка закінчила або припинила навчання у середніх ЗОШ, професійно-технічних або вищих навчальних закладах та якій надається перше робоче місце – 3;
  - молодь, яка звільнилась із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби та якій надається перше робоче місце – 1;
  - особи передпенсійного віку – 1;

  3. Альтернативні способи досягнення визначених цілей

  Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:
  - працевлаштування громадян на новостворених робочих місцях, що є малоймовірним протягом дії регуляторного акта;
  - працевлаштування громадян за рахунок дотації на створення нових робочих місць (застосування цієї альтернативи сприятиме працевлаштуванню незначної кількості осіб).

  4. Механізм розв’язання проблеми

  Принципи та способи досягнення цілей регулювання:

  Регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики:
  - розрахунок кількості заброньованих робочих місць проводиться за процентними ставками від чисельності працюючих на підприємстві;
  - визначаються чіткі умови встановлення заброньованих робочих місць;
  - регламентується порядок та контроль працевлаштування на заброньовані робочі місця;
  - опублікування в засобах масової інформації та у мережі Інтернет пропозиції щодо працевлаштування;
  - врахування винесених з боку підприємств та організацій пропозицій та зауважень.

  Ефективність способів досягнення цілей:

  Запропоновані способи забезпечують досягнення цілей регулювання:
  - створення додаткових робочих місць для працевлаштування соціально-незахищених категорій населення;
  - чіткий механізм працевлаштування соціально-незахищених категорій незайнятого населення.

  5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

  Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта:
  - стимулювання розвитку ринку праці та легалізації суб’єктів підприємницької діяльності;
  - збільшення працевлаштування соціально-незахищених категорій незайнятого населення;
  - зменшення числа безробітних;
  - збільшення реальних доходів населення, що зумовить зростання економічної активності.

  Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта. Акт забезпечує збільшення працевлаштування незайнятого населення. Впровадження та виконання вимог акта оцінюються як достатні.

  6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосування методу аналізу вигод та витрат

  Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується:

  Сфера впливу Вигоди Витрати
  Місцева влада Зменшення напруги на ринку праці
  Суб’єкти підприємницької діяльності Забезпечення укомплектування робочих місць за рахунок незайнятого населення
  Незайняте населення селища Підвищення реальних доходів населення


  7. Визначення показників результативності регуляторного акта

  Результативність регуляторного акта передбачається в збільшенні рівня працевлаштування окремих категорій незайнятого населення, яке не здатне на рівних конкурувати на ринку праці.

  8. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

  Строки проведення відстеження:

  Базове відстеження – до набрання чинності.

  Вид даних:

  - дослідження статистичних показників;
  - опитування.

  Групи осіб, що відбиратимуться для участі в опитуванні:

  Базове відстеження – суб’єкти підприємницької діяльності, які протягом 2009 року працевлаштували дані категорії незайнятих громадян.

  Строк чинності регуляторного акту Протягом 2010 року. У разі внесення змін нормативними актами вищої юридичної сили, що будуть стосуватися цього акту, до нього будуть внесені відповідні зміни.
  Зауваження та пропозиції від населення та організацій приймаються на протязі місяця з дня опублікування аналізу регуляторного впливу проекту розпорядження Срібнянської районної державної адміністрації за адресою : смт. Срібне, вул. Леніна, 75. Довідки за телефонами : 21983, 21357

  Заступник директора - начальник відділу районного центру зайнятості О.Пух


  УКРАЇНА


  Срiбнянська районна державна адмiнiстрацiя Чернігівської області


  Р О З П О Р Я Д Ж Е H H Я


  від 11 березня 2009 р. № 83
  смт.Срібне


  Зареєстроване в Срібнянському районному управлінні юстиції 27 березня №2/42
  Оприлюднене в газеті "Срібнянщина" №14 від 4 квітня

  Про бронювання робочих місць
  для осіб, які потребують соціального
  захисту на 2009 рік  У відповідності до статей 5 та 20 Закону України "Про зайнятість населення", на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.98 р. N 578 "Про затвердження положень щодо застосування Закону України "Про зайнятість населення":

  1. Затвердити план бронювання робочих місць для осіб, які потребують соціального захисту на 2009 рік (додаток 1).

  2. Районному центру зайнятості (Підласому А. Ф.), керівникам підприємств, організацій, установ забезпечити виконання плану бронювання робочих місць, до 15 липня 2009 року та 15 січня 2010 року інформувати районну державну адміністрацію про його виконання.

  3. Керівникам підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності не допускати необґрунтованих відмов при працевлаштуванні громадян, які потребують соціального захисту і направлених для працевлаштування в рахунок квоти.

  4. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на т.в.о. першого заступника голови райдержадміністрації Петрусенко П. О.

  Т.в. о. голови райдержадміністрації В. М. Косенко  Додаток № 1
  до розпорядження голови районної
  державної адміністрації

  від 11 березня 2009 р. № 83


  План бронювання робочих місць для осіб, які потребують соціального захисту на 2009 рік

  Назва підприємства Всього робочих місць жінки, які мають дітей до 6 років, одинокі матері з дітьми до 14 років або дітьми-інвалідами молодь, яка закінчила ЗОШ, вищі навчальні заклади, професійні навчально-виховні заклади та якій надається перше робоче місце молодь, яка залишилася без піклування батьків (сироти) молодь, яка звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби та якій надається перше робоче місце молодь, якій виповнилося 15 років і яка, як вийняток, може прийматися на роботу особи передпенсійного віку (чоловіки по досягненню 58 років, жінки - 53 років) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування
  Всього по району 10 5 3 0 1 0 1 0
  Відділ освіти 1 1
  СТОВ "Батьківщина 6 3 2 1 0
  ТОВ "Обрій" 1 1
  ПСП "Сокиринське" 1 1
  СТОВ "Васьківці" 1 1  Аналіз регуляторного впливу розпорядження голови Срібнянської районної державної адміністрації „Про бронювання робочих місць для осіб, які потребують соціального захисту на 2009 рік”


  Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 року № 1160-ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308 та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту розпорядження райдержадміністрації „Про бронювання робочих місць для працевлаштування соціально вразливих категорій незайнятого населення на 2009 рік”.

  Проблема – чинне регулювання не забезпечує ефективності працевлаштування окремих категорій незайнятого населення району.

  1. Визначення проблем

  Проблемою, на вирішення якої спрямована дія даного розпорядження райдержадміністрації, є недостатня ймовірність самостійного працевлаштування соціально незахищеної категорії громадян.

  2. Цілі державного регулювання

  Основною метою даного регулювання є виконання Закону України „Про зайнятість населення”, Положення щодо застосування Закону України „Про зайнятість населення”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року №578 зі змінами і доповненнями, забезпечення ефективного працевлаштування працездатних громадян у працездатному віці, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

  Цілями регулювання є створення додаткових робочих місць для працевлаштування 10 осіб квотної категорії, в т.ч.:
  - жінки, які мають дітей до 6 років, одинокі матері з дітьми до 14 років або дітьми-інвалідами – 5;
  - молодь, яка закінчила або припинила навчання у середніх ЗОШ, професійно-технічних або вищих навчальних закладах та якій надається перше робоче місце – 3;
  - молодь, яка звільнилась із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби та якій надається перше робоче місце – 1;
  - особи передпенсійного віку – 1;

  3. Альтернативні способи досягнення визначених цілей

  Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:
  - працевлаштування громадян на новостворених робочих місцях, що є малоймовірним протягом дії регуляторного акта;
  - працевлаштування громадян за рахунок дотації на створення нових робочих місць (застосування цієї альтернативи сприятиме працевлаштуванню незначної кількості осіб).

  4. Механізм розв’язання проблеми

  Принципи та способи досягнення цілей регулювання:

  Регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики:
  - розрахунок кількості заброньованих робочих місць проводиться за процентними ставками від чисельності працюючих на підприємстві;
  - визначаються чіткі умови встановлення заброньованих робочих місць;
  - регламентується порядок та контроль працевлаштування на заброньовані робочі місця;
  - опублікування в засобах масової інформації та у мережі Інтернет пропозиції щодо працевлаштування;
  - врахування винесених з боку підприємств та організацій пропозицій та зауважень.

  Ефективність способів досягнення цілей:

  Запропоновані способи забезпечують досягнення цілей регулювання:
  - створення додаткових робочих місць для працевлаштування соціально-незахищених категорій населення;
  - чіткий механізм працевлаштування соціально-незахищених категорій незайнятого населення.

  5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

  Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта:
  - стимулювання розвитку ринку праці та легалізації суб’єктів підприємницької діяльності;
  - збільшення працевлаштування соціально-незахищених категорій незайнятого населення;
  - зменшення числа безробітних;
  - збільшення реальних доходів населення, що зумовить зростання економічної активності.

  Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта. Акт забезпечує збільшення працевлаштування незайнятого населення. Впровадження та виконання вимог акта оцінюються як достатні.

  6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосування методу аналізу вигод та витрат

  Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується:

  Сфера впливу Вигоди Витрати
  Місцева влада Зменшення напруги на ринку праці
  Суб’єкти підприємницької діяльності Забезпечення укомплектування робочих місць за рахунок незайнятого населення
  Незайняте населення селища Підвищення реальних доходів населення


  7. Визначення показників результативності регуляторного акта

  Результативність регуляторного акта передбачається в збільшенні рівня працевлаштування окремих категорій незайнятого населення, яке не здатне на рівних конкурувати на ринку праці.

  8. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

  Строки проведення відстеження:

  Базове відстеження – до набрання чинності.

  Вид даних:

  - дослідження статистичних показників;
  - опитування.

  Групи осіб, що відбиратимуться для участі в опитуванні:

  Базове відстеження – суб’єкти підприємницької діяльності, які протягом 2008 року працевлаштували дані категорії незайнятих громадян.

  Строк чинності регуляторного акту Протягом 2009 року. У разі внесення змін нормативними актами вищої юридичної сили, що будуть стосуватися цього акту, до нього будуть внесені відповідні зміни.

  Зауваження та пропозиції від населення та організацій приймаються на протязі місяця з дня опублікування аналізу регуляторного впливу проекту розпорядження Срібнянської районної державної адміністрації за адресою : смт. Срібне, вул. Леніна, 75. Довідки за телефонами : 21983, 21357

  Директор районного центру зайнятості А.Підласий

  Назад  Інтерактивна інвестиційна мапа України  16 Липня 2018 10:00
  12 Липня 2018 09:15
  12 Липня 2018 08:58
  11 Липня 2018 08:30
  09 Липня 2018 12:50
  16 Червня 2018 14:47
  08 Травня 2018 12:48
  05 Березня 2018 14:27
  31 Січня 2018 10:56
  28 Грудня 2017 16:01
  06 Грудня 2017 14:37
  16 Листопада 2017 15:34

  Чи вплинула на Вас фінансова криза?