Срібнянська РДА
Анонси

Розгляд звернень

НазадПорядок організації проведення особистого прийому громадян у Срібнянській районній державній адміністрації 1. Цей Порядок визначає основні вимоги до проведення особистого прийому громадян у Срібнянській районній державній адміністрації. 2. Особистий прийом громадян головою районної державної адміністрації, заступником голови районної державної адміністрації, керівником апарату районної державної адміністрації (далі – посадові особи) проводиться у приміщенні районної державної адміністрації, за адресою: вул. Миру, 54, смт. Срібне, 17300, в установленому законодавством порядку згідно із затвердженим графіком. 3. Особистий прийом громадян, які мають встановлені законодавством пільги проводиться першочергово. 4. Особистий прийом громадян посадовими особами районної державної адміністрації проводиться з питань, вирішення яких належить до повноважень районної державної адміністрації. 5. Інформація про порядок і графік особистого прийому громадян посадовими особами районної державної адміністрації розміщується на веб – сайті районної державної адміністрації та у приміщенні у доступному для ознайомлення місці. 6. У разі коли заявник під час перебування у секторі юридичного забезпечення та роботи зі зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації, чи на прийомі у посадової особи використовує ненормативну лексику, вдається до образ, погроз, дискредитації органів влади та їх посадових осіб, а також якщо його звернення містить заклики до розпалювання національної, расової, релігійної ворожнечі працівник сектору, чи посадова особа має право припинити спілкування з ним. 7. Особистий прийом громадян посадовими особами районної державної адміністрації здійснюється за попереднім записом. 8. Прийом громадян та/або запис громадян на особистий прийом проводиться секретарем керівника відділу діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації у приміщенні районної державної адміністрації, крім святкових, неробочих та вихідних днів, з 800 до 1300 та з 1400 до 1700. Особистий прийом громадян здійснюється у порядку черговості. Черговість прийому громадян визначається відповідно до попередньо складеного списку, формування якого закінчується не пізніше ніж за сім днів до передбаченого графіком дня особистого прийому. 9. Для запису на особистий прийом громадяни пред’являють документи, що посвідчують особу, передбачені Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», або військовий квиток (для військовослужбовців, військовозобов’язаних, резервістів), або видане органом Пенсійного фонду України пенсійне посвідчення (далі – документи, що посвідчують особу), а в разі представлення інтересів інших осіб – також документи, що підтверджують відповідні повноваження.

Для запису на особистий прийом секретар керівника відділу діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації , який проводить запис, фіксує прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання або місце перебування, номери контактних телефонів громадянина, який записується на прийом, чи відомості щодо інших засобів зв’язку з ним, суть порушеного питання. Під час запису на особистий прийом громадянин (його представник) може надати за особистим підписом письмовий виклад змісту питань, що порушуватимуться перед посадовою особою, копії наявних рішень, прийнятих із цих питань, а також інші документи по суті порушуваних питань. У разі якщо особа з обмеженими фізичними можливостями не може здійснити письмовий виклад змісту питань, що порушуватимуться перед посадовою особою, оформлення такого письмового викладу питань здійснює секретар керівника відділу діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації. З’ясування інших відомостей про громадянина (його представника), одержання іншої інформації, яка не стосується змісту порушуваних питань, під час запису на особистий прийом не допускається. У разі якщо громадянин (його представник) через стан здоров’я, інвалідність або з інших причин не може прибути особисто для запису на особистий прийом, запис здійснюється за контактним телефонним номером районної державної адміністрації, шляхом надсилання звернення поштою на адресу районної державної адміністрації, або надходження матеріалів з використанням засобів електронного зв’язку (Інтернету) (електронне звернення) на електронну пошту. Запис на особистий прийом не проводиться у разі звернення: - одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо це питання вирішено в межах повноважень районної державної адміністрації по суті; - з питання оскарження рішення з порушенням терміну подання скарги, визначеного статтею 17 Закону України «Про звернення громадян»; - особи, визнаної судом недієздатною. 10. Повторний прийом громадянина з питання, яке вже розглядалося, проводиться у разі, коли питання, порушене у першому зверненні, не було вирішено по суті. 11. Посадова особа під час особистого прийому громадян розглядає питання по суті, надає відповідно до чинного законодавства обґрунтоване роз’яснення та вживає заходів щодо усунення порушень (за їх наявності). У разі коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення. Громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмової заяви. Подана громадянином на особистому прийомі письмова заява розглядається у порядку, встановленому законодавством для письмових звернень. 12. Громадянин має право бути присутнім при розгляді його звернення, особисто викласти аргументи особі, що перевіряє заяву чи скаргу, знайомитись з матеріалами перевірки, подавати додаткові матеріали або наполягати на їх запиті органом, який розглядає заяву чи скаргу. 13. Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення невідкладно, але не пізніше п’ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, посадова особа встановлює необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п’яти днів. На обґрунтовану вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено від встановленого законодавством. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно (за його бажанням). 14. Особи, які не є громадянами України і перебувають в Україні на законних підставах, користуються таким самим правом на звернення щодо особистого прийому посадовими особами, як і громадяни України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. 15. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об`єднаннях громадян, на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348 (із змінами). 16. Сектор юридичного забезпечення та роботи зі зверненнями громадян апарату районної державної адміністрації здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі, щоквартально інформує про це обласну державну адміністрацію.

Інформація про хід виконання Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008 та № 110/2008 щодо поліпшення стану роботи із зверненнями громадян Відповідно до вимог Закону України „Про звернення громадян", Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Срібнянською районною державною адміністрацією здійснюються заходи, спрямовані на всебічний розгляд звернень громадян, оперативне вирішення порушених в них питань. Щодня тримається на контролі та забезпечується можливість громадян одержати детальну інформацію щодо оформлення письмового звернення або відповідних роз'яснень з порушеного у зверненні питання. Робота зі зверненнями громадян в райдержадміністрації здійснюється відповідно до чинного законодавства України. За 9 місяців 2017 року до районної державної адміністрації надійшло 62 письмових звернень громадян, з них 23 звернення надіслані обласною державною адміністрацією (Урядова гаряча лінія), інші 39 звернень, в тому числі 1 анонімне, надійшли від заявників. Основні питання, що порушувалися у зверненнях стосувалися: соціальної допомоги, призначення субсидії, отримання коштів на придбання твердого палива, земельних відносин, закупівельних цін на молоко . На особистому прийомі надійшло 60 звернень (працевлаштування, надання земельних ділянок у власність, врегулювання сімейних конфліктів, надання матеріальної допомоги на лікування, ремонту телефонних ліній та інші). На всі звернення надані ґрунтовні відповіді та роз`яснення у строки, встановлені законодавством, проведена відповідна робота, а саме: 12 сім»ям надана допомога у пришвидшенні розгляду документів на призначення субсидії, 6 сім»ям наданий дозвіл на вчинення правочинів від імені їхніх малолітніх дітей, 3 заявникам встановлено опіку над малолітніми дітьми, 2 звернення надійшли від батьків учнів 11-х класів, з проханням не об’єднувати два класи в один, дане питання було вирішено згідно вимог чинного законодавства (на користь заявників). За результатами розгляду звернень громадян, що надійшли під час особистого прийому у голови районної державної адміністрації було відремонтовано дах, встановлено редуктор, проведено відповідну роботу та зібрано кошти на лікування дитини (5 років), в с. Гнатівка, Срібнянського району спиляно старі дерева, які несли небезпеку життю громадян, та інші. З метою підвищення ефективності роботи районної державної адміністрації зі зверненнями громадян, об’єктивного та вчасного їх розгляду згідно з вимогами чинного законодавства України за 9 місяців 2017 року керівництвом районної державної адміністрації та керівниками її структурних підрозділів згідно затвердженого графіку проведено 18 прямих телефонних ліній з населенням району. Всього громадянами було порушено 20 питань, які стосувалися виплати орендної плати, нарахування субсидій, оплати праці, ремонту доріг та інші. Громадянам надані ґрунтовні роз’яснення на порушені ними питання згідно вимог діючого законодавства. На засіданні колегії районної державної адміністрації, яка відбулась 18.08.2017 року, розглядалось питання «Про стан виконання в районі Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування» за підсумками І півріччя 2017 року. За результатами розгляду даного питання видано відповідне розпорядження голови районної державної адміністрації. До органів місцевого самоврядування району (сільських, селищних рад) надійшло 833 письмових звернень, на особистому прийомі (голів, секретарів виконкомів сільських, селищних рад) – 1855 звернень громадян. До Срібнянської селищної ради звертались в основному з питаннями аграрної політики та земельних відносин, а саме надання у приватну власність земельних ділянок, на узгоджувальну комісію по визначенню межі земельних ділянок, заяви по особовому складу, та інші питання життєдіяльності жителів громади. Також громадяни зверталися з проблемами, що стосуються питань сільського господарства, надання дозволу на відкриття торгової точки та дозволу на торгівлю алкогольними та тютюновими виробами, звільнення від оплати за харчування дітей з багатодітних сімей в дошкільному навчальному закладі - (Карпилівська, Савинська сільські ради), соціального захисту та пенсійного забезпечення (оформлення субсидій) – (Дігтярівська селищна, Подільська, Горобіївська, Васьковецька сільські ради), земельних відносин, охорони здоров»я, працевлаштування та заробітної плати, забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку – (Гриціївська, Олексинська, Калюжинська, Сокириська сільські ради), житлово-комунального господарства, вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, проведення газопроводу і водопроводу – (Гурбинська, Харитонівська сільські ради) , та інші. У відсотковому співвідношенні можна відмітити найбільш актуальні питання, з якими звертались громадяни: - соціального захисту та пенсійного забезпечення (33,9%) - аграрної політики та земельних відносин (27,7%) - забезпечення законності та правопорядку (6,22%) - сільського господарства (4,86%) - комунального і житлового господарства (2,33%) - транспорту та зв’язку (1,64%) - благоустрою територій та доріг (1,12%) - працевлаштування (0,86%) - науки, освіти, виховання і навчання дітей, молоді, студентів та діяльності навчально – виховних закладів (0,69%) - охорони здоров»я (0,52%) - житлового господарства (0,26%) - культури, мистецтва, фізичної культури, спорту, туризму (0,6%) - інші питання життєдіяльності жителів громади (19,3%) Головами та секретарями сільських, селищних рад проводиться робота з мешканцями відповідних населених пунктів щодо вирішення проблем з якими вони звертаються до органів місцевого самоврядування. Надаються роз`яснення, проводяться відповідні заходи по усуненню причин, що породжують заяви і скарги громадян. З метою створення умов для реалізації громадянами конституційного права на письмове звернення, особистий прийом, кожен заявник отримує обґрунтовану відповідь, забезпечується, за бажанням заявника, можливістю брати участь особисто у розгляді його звернення. Випадки притягнення до відповідальності посадових осіб за недотримання вимог законодавства України з питань розгляду звернень громадян в Срібнянській районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування району за 9 місяців 2017 року відсутні. В районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування особистий прийом громадян здійснюється посадовими особами відповідно до затверджених графіків. Ведуться журнали особистого прийому громадян. Графіки прийому громадян керівництвом обласної та районної державних адміністрацій, сільських та селищних рад доведені до мешканців району шляхом розміщення їх на дошках оголошень та на сайті районної державної адміністрації. Громадяни можуть реалізувати своє право на звернення до органів влади та місцевого самоврядування у зручний для них час, як за місцем проживання, так і під час виїзних заходів. Конституція України надає громадянам право вносити до органів влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян свої пропозиції, викривати недоліки в роботі, оскаржувати неправомірні дії посадових осіб. Звернення громадян забезпечують постійний зв'язок між державою та її громадянином, надають можливість через проблеми окремого заявника бачити проблеми суспільства в цілому, а реалізація через звернення конституційних прав і свобод є кроком до зміцнення демократичної, правової держави.Звіт про роботу із зверненнями громадян за І півріччя 2017 року Відповідно до вимог Закону України „Про звернення громадян", Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Срібнянською районною державною адміністрацією здійснюються заходи, спрямовані на всебічний розгляд звернень громадян, оперативне вирішення порушених в них питань. Щодня тримається на контролі та забезпечується можливість громадян одержати детальну інформацію щодо оформлення письмового звернення або відповідних роз'яснень з порушеного у зверненні питання. Робота зі зверненнями громадян в райдержадміністрації здійснюється відповідно до чинного законодавства України. За І півріччя 2017 року до районної державної адміністрації надійшло 41 письмове звернення громадян, з них 10 звернень надіслані обласною державною адміністрацією (Урядова гаряча лінія), інші 31 звернення, в тому числі 1 анонімне, надійшли від заявників. Основні питання, що порушувалися у зверненнях стосувалися: соціальної допомоги, призначення субсидії, земельних відносин, закупівельних цін на молоко . На особистому прийомі надійшло 23 звернення (працевлаштування, надання земельних ділянок у власність, врегулювання сімейних конфліктів та інші). На всі звернення надані ґрунтовні відповіді та роз`яснення у строки, встановлені законодавством, проведена відповідна робота. З метою підвищення ефективності роботи районної державної адміністрації зі зверненнями громадян, об»єктивного та вчасного їх розгляду згідно з вимогами чинного законодавства України за І півріччя 2017 року керівництвом районної державної адміністрації та керівниками її структурних підрозділів згідно затвердженого графіку проведено 12 прямих телефонних ліній з населенням району. Всього громадянами було порушено 15 питань, які стосувалися виплати орендної плати, нарахування субсидій, оплати праці, ремонту доріг та інші. Громадянам надані ґрунтовні роз»яснення на порушені ними питання згідно вимог діючого законодавства. На засіданні колегії районної державної адміністрації, яка відбулась 24.02.2017 року, розглядалось питання «Про стан виконання в районі Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування» за підсумками 2016 року. За результатами розгляду даного питання видано відповідне розпорядження голови районної державної адміністрації. До органів місцевого самоврядування району (сільських, селищних рад) надійшло 369 письмових звернень, на особистому прийомі (голів, секретарів виконкомів сільських, селищних рад) – 773 звернень громадян. Громадяни зверталися з питаннями, що стосуються соціального захисту та пенсійного забезпечення (оформлення субсидій), земельних відносин, охорони здоров»я, працевлаштування, житлово-комунального господарства, вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, проведення газопроводу і водопроводу, питання сільського господарства та інші. Головами та секретарями сільських, селищних рад проводиться робота з мешканцями відповідних населених пунктів щодо вирішення проблем з якими вони звертаються до органів місцевого самоврядування. Надаються роз`яснення, проводяться відповідні заходи по усуненню причин, що породжують заяви і скарги громадян. З метою створення умов для реалізації громадянами конституційного права на письмове звернення, особистий прийом, кожен заявник отримує обґрунтовану відповідь, забезпечується, за бажанням заявника, можливістю брати участь особисто у розгляді його звернення. Випадки притягнення до відповідальності посадових осіб за недотримання вимог законодавства України з питань розгляду звернень громадян в Срібнянській районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування району у І півріччі 2017 року відсутні. В районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування особистий прийом громадян здійснюється посадовими особами відповідно до затверджених графіків. Ведуться журнали особистого прийому громадян. Графіки прийому громадян керівництвом обласної та районної державних адміністрацій, сільських та селищних рад доведені до мешканців району шляхом розміщення їх на дошках оголошень та на сайті районної державної адміністрації. Громадяни можуть реалізувати своє право на звернення до органів влади та місцевого самоврядування у зручний для них час, як за місцем проживання, так і під час виїзних заходів. Конституція України надає громадянам право вносити до органів влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян свої пропозиції, викривати недоліки в роботі, оскаржувати неправомірні дії посадових осіб. Звернення громадян забезпечують постійний зв'язок між державою та її громадянином, надають можливість через проблеми окремого заявника бачити проблеми суспільства в цілому, а реалізація через звернення конституційних прав і свобод є кроком до зміцнення демократичної, правової держави.

Звіт про роботу із зверненнями громадян за І квартал 2017 року Відповідно до вимог Закону України „Про звернення громадян", Указу Президента України від 07.02.2008 року №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Срібнянською районною державною адміністрацією здійснюються заходи, спрямовані на всебічний розгляд звернень громадян, оперативне вирішення порушених в них питань. Щодня тримається на контролі та забезпечується можливість громадян одержати детальну інформацію щодо оформлення письмового звернення або відповідних роз'яснень з порушеного у зверненні питання. Робота зі зверненнями громадян в райдержадміністрації здійснюється відповідно до чинного законодавства України. За І квартал 2017 року до районної державної адміністрації надійшло 33 письмових звернень громадян, з них 8 звернень надіслані обласною державною адміністрацією (Урядова гаряча лінія), інші 25 звернень, надійшли від заявників. Основні питання, що порушувалися у зверненнях стосувалися: соціальної допомоги, сім”ї та дітей, призначення субсидії, земельних відносин. На особистому прийомі надійшло 15 звернень (працевлаштування, земельні питання, виділення коштів на лікування, ремонт та інші). На всі звернення надані ґрунтовні відповіді та роз’яснення у строки, встановлені законодавством, проведена відповідна робота. З метою підвищення ефективності роботи районної державної адміністрації зі зверненнями громадян, об’єктивного та вчасного їх розгляду згідно з вимогами чинного законодавства України за І квартал 2017 року керівництвом районної державної адміністрації та керівниками її структурних підрозділів згідно затвердженого графіку проведено 6 прямих телефонних ліній з населенням району. Всього громадянами було порушено 9 питань, які стосувалися зміни маршруту автобуса, нарахування субсидії, надання допомоги по вирішенню питання автобусного сполучення Дігтярі-Срібне, підключення газової установки та інші. Громадянам надані ґрунтовні роз’яснення на порушені ними питання згідно вимог діючого законодавства. На засіданні колегії районної державної адміністрації, яка відбулась 24.02.2017 року, розглядалось питання «Про стан виконання в районі Указу Президента України від 07 лютого 2008 року №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та місцевого самоврядування» за підсумками 2016 року. За результатами розгляду даного питання видано відповідне розпорядження голови районної державної адміністрації. До органів місцевого самоврядування району (сільських, селищних рад) надійшло 50 письмових звернень, на особистому прийомі (голів, секретарів виконкомів сільських, селищних рад) – 144 звернення громадян. Громадяни зверталися з питаннями, що стосуються соціального захисту (оформлення субсидій) та пенсійного забезпечення, земельних та майнових відносин, працевлаштування, сільського та житлово-комунального господарства, транспорту, зв’язку, охорони правопорядку, вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування та інші. Головами та секретарями сільських, селищних рад проводиться робота з мешканцями відповідних населених пунктів щодо вирішення проблем з якими вони приходять до органів місцевого самоврядування. Надаються роз`яснення, проводяться відповідні заходи по усуненню причин, що породжують заяви і скарги громадян. З метою створення умов для реалізації громадянами конституційного права на письмове звернення, особистий прийом, кожен заявник отримує обґрунтовану відповідь, забезпечується, за бажанням заявника, можливістю брати участь особисто у розгляді його звернення. Випадки притягнення до відповідальності посадових осіб за недотримання вимог законодавства України з питань розгляду звернень громадян в Срібнянській районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування району у І кварталі 2017 року відсутні. В районній державній адміністрації та органах місцевого самоврядування особистий прийом громадян здійснюється посадовими особами відповідно до затверджених графіків. Ведуться журнали особистого прийому громадян. Графіки прийому громадян керівництвом обласної та районної державних адміністрацій, сільських та селищних рад доведені до мешканців району шляхом розміщення їх на дошках оголошень та на сайті районної державної адміністрації. Громадяни можуть реалізувати своє право на звернення до органів влади та місцевого самоврядування у зручний для них час, як за місцем проживання, так і під час виїзних заходів. Конституція України надає громадянам право вносити до органів влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян свої пропозиції, викривати недоліки в роботі, оскаржувати неправомірні дії посадових осіб. Звернення громадян забезпечують постійний зв'язок між державою та її громадянином, надають можливість через проблеми окремого заявника бачити проблеми суспільства в цілому, а реалізація через звернення конституційних прав і свобод є кроком до зміцнення демократичної, правової держави.

Звіт про роботу із зверненнями громадян за 2016 рік.doc ЗВІТ про роботу із зверненнями громадян за І півріччя 2016 року

ЗВІТ про роботу із зверненнями громадян за І квартал 2016 року


ЗВІТ про роботу із зверненнями громадян за 9 місяців 2015 року


ЗВІТ про роботу із зверненнями громадян за 2014 рік

ЗВІТ про роботу із зверненнями громадян за 9 місяців 2014 року

ЗВІТ про роботу із зверненнями громадян за ІІІ квартал 2014 року

ЗВІТ про роботу із зверненнями громадян за ІІ квартал 2014 року

ЗВІТ про роботу із зверненнями громадян за І квартал 2014 року


ЗВІТ про стан роботи із зверненнями громадян за ІІІ квартал 2013 року

ЗВІТ про роботу із зверненнями громадян за ІІ квартал 2013 року

Про підсумки розгляду звернень громадян у районній державній адміністрації за I квартал 2013 року

Про підсумки розгляду звернень громадян у районній державній адміністрації за 2012 рік

Про підсумки розгляду звернень громадян у районній державній адміністрації за IIІ квартал 2012 року

Про підсумки розгляду звернень громадян у  районній державній адміністрації  за IІ квартал 2012 року

Про підсумки розгляду звернень громадян у  районній державній адміністрації  за I квартал 2012 року


НазадІнтерактивна інвестиційна мапа України08 Травня 2018 12:48
05 Березня 2018 14:27
31 Січня 2018 10:56
28 Грудня 2017 16:01
06 Грудня 2017 14:37
16 Листопада 2017 15:34
13 Листопада 2017 11:42
17 Жовтня 2017 12:24
28 Серпня 2017 16:13

Чи вплинула на Вас фінансова криза?